Värst att förlora finansiell information eller personaldata vid dataintrång


Näst efter att förlora finansiella data vid ett intrång är förlusten av personalregister det som företag rankar som värst. Kunddata ligger på tredje plats.