Background image

Våra verksamhetsområden

Redovisning och ekonomi

Vi hjälper dig med ditt företags bokföring och redovisning. Alla företag har administration. Vi kan hjälpa dig att lösa detta. Vi vänder oss i första hand till mindre företag och föreningar. Kontakta oss så kan vi ge ett förslag för er verksamhet.

E-handel

För att ett e-handelsprojekt ska bli framgångsrikt krävs rätt strategi och tydliga mål kopplade till din verksamheten.

E-butiken är fronten mot kunderna. Det är viktigt att ha en butik som tilltalar kunden och lockar kundens intresse för att köpa butikens produkter.

IT-tjänster

Arkitektur

Med arkitektur avses struktur och de principer som styr systemets utformning. Till IT-arkitektur räknar vi både systemets funktioner ur ett nyttjandeperspektiv och dess tekniska utformning.

Webbplatser

En webbplats kan vara det första stället en kund kommer i kontakt med en leverantör. Webbplatsen är också en utmärkt plats att marknadsföra sitt företag.

Varför välja oss?

Genomförarkraft och leveransförmåga

Leveranser

Vi levererar alltid enligt fastställda tidplaner.

Genomförarkraft

Vi levererar alltid enligt överenskommelse

Tillgänglighet

Vi är tillgängliga när våra kunder önskar.