Så lyckas cio:er med att införa generativ AI i verksamheten


Att säkerställa produktiva partnerskap mellan organisationens slutanvändare och allt intelligentare mjukvaruverktyg är avgörande för att strategin för generativ AI ska bli framgångsrik. Förvänta dig en stökig relation med behov av coachning och övertalning.