Professor: ”Stort ansvar” när begåvningstester används

H&M använder begåvningstester för att avgöra vilka tech-medarbetare som ska sägas upp. ”Vi går inte i skolan för att det sedan ska vara ett IQ-test som avgör allt”.