Microsoft köper utsläppskrediter från träd-startup


Avtalet med Chestnut innebär att Microsoft köper krediter för att ta bort koldioxid från atmosfären under 15 år genom nyplanterade träd.