Lönar det sig att mäta utvecklarnas produktivitet – och går det ens?


Fördelarna med att mäta utvecklarnas produktivitet är omtvistat. Och eftersom det kan vara svårt att definiera och spåra produktiviteten kan det vara ett bättre alternativ att lägga större fokus på att effektivisera utvecklarnas arbetsflöde.