Jättebatteri om 158 Tesla Megapack stöttar elnätet

Ett nytt energilager med Teslabatterier hjälper Hawaii att ersätta fossila bränslen med sol- och vindkraft. Anläggningen har en effekt på 185 MW och kan lagra 565 MWh.