chrome

Auto Added by WPeMatico

Chrome 86 blockerar aviseringar från suspekta hemsidor

Chrome 86 blockerar aviseringar från suspekta hemsidor

Chrome 86 vidtar ytterligare åtgärder för att förhindra påträngande och potentiellt skadliga aviseringar från hemsidor. Om en hemsida som tidigare har missbrukat aviseringar ber om att få visa dessa, döljer Chrome förfrågan automatiskt.

Användare kan fortfarande aktivera aviseringar, men de behöver gå till en separat meny för att göra det och en varning visas. Google skriver att illasinnade hemsidor kan skicka meddelanden som länkar till malware eller som försöker efterlikna legitima systemmeddelanden.

I en framtida version kommer Google att nollställa aviseringsstatusen för de användare som redan har råkat aktivera aviseringar för illasinnade hemsidor.

 

Chrome börjar varna när lösenord kan ha läckt ut

Chrome börjar varna när lösenord kan ha läckt ut

Chrome för Android och IOS kommer nu varna ifall ett av användarens sparade lösenord kan ha läckt ut och därmed bör ändras. Google skickar en krypterad kopia av användarnamn och lösenord.

Uppgifterna matchas därefter mot en databas med äventyrade inloggningsuppgifter. Om användarnamnet eller lösenordet påträffas där kommer Chrome visa en varning och uppmana att lösenordet ska ändras.

Google skriver att de inte kan få fram en okrypterad version av användares inloggningsuppgifter, för att poängtera säkerheten. För att förenkla lösenordsbytet kommer Chrome försöka länka direkt till sidan för att byta lösenord, så att användare inte behöver hitta den själv.

Nästa versionen av Chrome för mobiler kommer dessutom föra med sig en allmän säkerhetskontroll som bland annat kollar efter äventyrade lösenord och huruvida säker surf är aktiverat.