Vad är en PEST-analys? Så kan du preppa ditt företag för externa faktorer


Genom en PEST-analys kan du avgöra vilka politiska, ekonomiska, sociala och tekniska faktorer som kan komma att påverka ditt företag mest framöver.