Två år efter det stora säkerhetshålet är mer än var tredje Log4j-app fortfarande sårbar


Innebär att en angripare skulle kunna fjärrköra skadlig kod genom att använda den kända sårbarheten Log4Shell.