Tunnan – ett svenskt jetplan i världsklass

Svenska jetplanet J 29 Tunnan väckte stort intresse när den första prototypen kom. Men tekniken hade stora utmaningar och orsakade 99 piloters död.