Sveriges största pumpkraftverk går allt närmare mot återstart

Det kommer att kosta ”flera miljarder” att bygga om Juktans vattenkraftverk till ett pumpkraftverk igen. Men det är tekniskt möjligt och lönsamt, bedömer Vattenfall.