”Sverige behöver fler ingenjörer – låt studenter skriva av studieskuld”

DEBATT. Sverige är ett ingenjörsland – men bristen på just ingenjörer är ett hinder som riskerar att stoppa industrins gröna omställning. Regeringen behöver agera kraftfullt och våga prioritera ingenjörsutbildningarna framför andra utbildningar, skriver Teknikföretagen.