Svår utmaning för företag att bedöma riskerna med AI


Riskerna med artificiell intelligens har ökat i och med användningen av generativ AI och företagen måste först förstå sina risker för att kunna skapa den bästa planen för sitt skydd.