Solfångande parabol gör vätgas genom ”artificiell fotosyntes”

Schweiziska forskare har byggt en vätgasreaktor driven av termisk solkraft med en effekt över 2 kilowatt. Även den producerade syrgasen och restvärmen tas om hand.