Sammanställning: Elbilar brinner mer sällan än andra bilar

Elbilar brinner mer sällan än bilar som drivs med fossila bränslen, visar en sammanställning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).