Så ska nya satelliter utmana radiomasterna på jorden

Nya satelliter med större antenner och avancerad radioteknik är ammunition när Starlink, Amazon och Apple krigar om att flytta mobilmasterna ut i rymden.