Professorns varning: Lär inte enbart av dina misstag

Att lära sig av sina misstag ses oftast som en självklarhet. Men det räcker inte för att bygga långsiktigt framgångsrika organisationer menar författarna till en artikel i Harvard Business Review.