Planer på stort pumpkraftverk – nu varnas för avfallsrisker

Cirka en miljon ton gruvavfall i sjön utgör knäckfrågan när kraftstationen byggs om till pumpkraftverk igen. ”Man har tittat på många olika alternativ”.