Ozonluftrenare döms ut – kan skada andning och elektronik

Intresset för att rena luft med ozon ökar i hemmen. Men många ozongeneratorer släpper ut på tok för höga halter – ett hot mot hälsa och elektronik.