Open AI går till motangrepp mot New York Times


Chat GPT-skaparen säger att New York Times:s exempel på upphovsrättsbrott som ingår i stämningsansökan har genererats genom att plocka russinen ur kakan från många försök.