OECD ger grönt ljus för svenska Pisa-resultat: ”Glad att det står sig”

Sverige får godkänt trots att en stor andel elever exkluderades från kunskapsmätningen Pisa 2018, anser OECD. I en granskning som utbildningsminister Anna Ekström beställt kallar OECD Sveriges resultat för ”acceptabla”. Men det finns reservationer.