Nasa driver på vetenskapen – utvecklar AI-driven sökning


I syfte att ge forskare bättre tillgång till den stora mängd vetenskapliga data som samlas in har Nasa skapat en Science Discovery Engine som utnyttjar generativ AI för att leverera kontextuella resultat.