Molnet motorn när Ford blir en mjukvarudriven fordonstillverkare


Den amerikanska biljättens molnstrategi har bidragit till övergången till en ”mjukvarudefinierad fordonstillverkning” med intäktsgenererande tjänster som också gör företaget till en leverantör av molnmjukvara.