Miniproblemet: Åt vilket håll åker tåget på modelljärnvägen?

Moturs eller medurs på tåget? Testa problemlösningsförmågan med tre miniproblem.