Miljardavtal för försvarets ledningssystem: ”Oerhört nöjda”

Försvarets materielverk (FMV) har tecknat ett ramavtal med försvarskoncernen Saab om ett centralt systemstöd för att införa och vidmakthålla det digitala taktiska ledningsstödsystemet LSS Mark i Försvarsmakten. Det tioåriga avtalet är värt cirka 1,2 miljarder kronor.