Lagrådet kritiserar elstödet för företag: Ett hastverk

Lagrådet har en rad invändningar mot regeringens förslag på elprisstöd för företag. Det är tydligt att förslagen ’beretts med brådska’, skriver rådet.