Jamf har upptäckt skadlig kod maskerad som populära Mac OS-appar