Investeringar i generativ AI förväntas fördubblas under 2024


Företagen spås gå över från inledande experiment med AI till tunga satsningar på infrastruktur och att träna datamodeller.