In för landning! Långlivade läromästaren SK 60 tas ur tjänst

SK 60 är ett av de mest långlivade flygplanen i Flygvapnets historia. Den första flygningen ägde rum redan 1963 och sedan dess har mängder av piloter lärt sig flygkonsten i Saabs skolflygplan.