”GPT-modellerna blir en ’tryckpress’ för programkod”

PERSPEKTIV. Är de storskaliga, generativa språkmodellerna programmeringens motsvarighet till Gutenbergs tryckpress? Storvulna ord, men det finns tecken på att det ligger något i dem, skriver Anders Thoresson.