Googlechef på internt möte: ”Bard är inte för sök”


Googles Chat GPT-utmanare Bard fick en skakig start vilket lett till intern kritik mot hur lanseringen skötts. Och nu säger cheferna att Bard inte är tänkt för sök.