Globala it-marknaden växer starkt trots ekonomisk turbulens


Makroekonomisk motvind stoppar inte den digitala transformationen. Det konstaterar analysföretaget Gartner, som räknar med att de globala it-investeringarna ökar med 5,5 procent i år jämfört med fjolåret.