Framtidstro i teknikindustrins företag – men svårt läge för stål och metall

Det ekonomiska läget ser ljust ut, svarar en majoritet av de förtroendevalda inom teknikindustrin. Men inom stål och metall tycks läget desto svårare.