Fortsatt halverad fart i Forsmark – återstart flyttas fram

Återstarten av den ena generatorn i Forsmark 2 skjuts på framtiden ytterligare.