Försvarsfordonen från Sverige: Stridsfordon 90 och Bandvagn 206

Efterfrågan på Stridsfordon 90 har ökat kraftigt i och med kriget i Ukraina. I Sverige uppgraderas slitvargen Bandvagn 206, efter decennier i drift. Ta del av Ny Tekniks kompendium om de svenska försvarsfordonen.