Första testerna av Vision Pro är både splittrade och eniga