Expert: ”Angriparna lär ha haft full åtkomst i dagar”

De som ligger bakom det omfattande intrånget hos Tietoevry använde ransomeware-programmet Akira. Målet kan vara dubbelutpressning, där filkryptering kombineras med datastöld.