EU:s nya klimatmål: 90 procent mindre utsläpp 2040?

EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 90 procent till 2040.