EU planerar att låta Spotify hänvisa användare till andra betalningsalternativ