Elimport räddade vinterns elförsörjning under kritiska timmen

En elimport motsvarande tre kärnkraftsreaktorer. Så stort var behovet från utlandet när efterfrågan på el var som störst den gångna vintern, enligt Svenska kraftnät.