Efter 80 år har AI lärt sig förutspå framtiden

Chat GPT, Bing och Bard. Maskiner har erövrat något vi trodde var djupt mänskligt. I fem delar berättar vi historien om ai – och vad som lurar runt hörnet.