”Digitala läroböcker är mer kostnadseffektiva än fysiska böcker”


Digitala böcker är interaktiva, anpassningsbara, innehåller sökfunktioner, tillgängliga och kostnadseffektiva på ett sätt de fysiska böckerna aldrig kan vara, skriver Michael Ländin.