De vill få industrin att bli mer flexibel – ”Måttligt intresse”

Kan 10, 15 eller kanske 20 procent av elproduktionen och elanvändningen styras för att klara elnätets obalanser? ”Betalt för att styra ned elanvändning.”