De vill bryta uran i Sverige – möter motstånd

Sverige ska få ny kärnkraft motsvarande minst två storskaliga reaktorer till 2035, enligt Tidöpartierna. Men var uranet ska komma ifrån råder det delade meningar om.