Därför kommer allt mer AI köras lokalt på din pc och i din smartphone


Generativ AI som använder processorkraften i på själva enheterna kan komma åt data lokalt, ger snabbare resultat och är säkrare.