Cybersäkerhet sträcker sig längre än till IT-avdelningen

Cybersäkerhet är en fråga som många som arbetar med automation inte vill beröra. Ofta har detta att göra med att IT och OT har olika behov.