Brittiska domare får grönt ljus att använda Chat GPT


AI-verktyg uppges kunna effektivisera juridiska processer och underlätta forskning men anses inte vara lämpliga för att göra juridiska analyser.