Bolagen kortade arbetstiden: Hellre sex timmar än fyra dagar

Enda regeln: De fick absolut inte jobba mer än sex timmar på en dag.