Biogas får andrum i väntan på kommissionen: ”Mycket viktig fråga för Sverige”

I mars försvann Sveriges skattebefrielse för biogas över en natt som följd av en EU-dom, en chock för branschen.
Åkerier, lantbrukare och andra användare fruktade att Skatteverket skulle börja med stora återkrav men verket har nu bestämt sig för att avvakta.